Învățământ primar și gimnazial

Păstrând curricula aprobată la nivel național, elevii și copiii din Școala Româno-Finlandeză vor dobândi toate competențele și abilitățile potrivite pentru vârsta lor, în timp ce prin influența modelului finlandez vor putea dezvolta comportamente sociale care reies din expunerea la un mediu diversificat și internațional.

     De asemenea, la nivelul fiecărui copil, vom viza dezvoltarea maximală, prin planul individualizat de educație care se realizează în fiecare an, împreună cu profesorul de la clasă.

 • Curriculum Învățământ Primar

  Curricula claselor I- IV, a Școlii Gimanziale Româno-Finlandeze acoperă următoarele cicluri curriculare:
  • ciclul achiziţiilor fundamentale;
  • ciclul de dezvoltare.

  Ciclul achiziţiilor fundamentale (clasele pregătitoare, a I-a și a II-a) are ca obiective majore acomodarea la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea inițială.

  Acest ciclu curricular vizează:
  • asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris, citit, calcul aritmetic);
  • stimularea copilului în vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat;
  • stimularea potenţialului creativ al copilului, a intuiţiei şi a imaginaţiei; • formarea motivării pentru învăţare, înţeleasă ca o activitate socială.

  Ciclul de dezvoltare (clasele a III-a și a IV-a) are ca obiectiv major formarea capacităţiilor de bază necesare pentru continuarea studiilor.

  Ciclul de dezvoltare vizează:

  • dezvoltarea achiziţiilor lingvistice şi încurajarea folosirii limbii române, a limbii materne şi a limbilor străine pentru exprimarea în situaţii variate de comunicare;
  • dezvoltarea unei gândiri structurate şi a competenţei de a aplica în practică rezolvarea de probleme;
  • familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoaşterii;
  • constituirea unui set de valori consonante cu o societate democratică şi pluralism;
  • încurajarea talentului, a experienţei şi a expresiei în diferite forme de artă;
  • formarea responsabilităţii pentru propria dezvoltare şi sănătate;
  La Școala Româno-Finlandeză activităţile se desfăşoară conform programei educaţionale naţionale și sunt completate de programul propriu bazat pe principii finlandeze, care vizează descoperirea şi dezvoltarea potenţialului fiecărui copil, integrarea în programe de învăţare accelerate, susţinerea creativităţii şi afirmarea personalităţii fiecărui copil prin:

  Cluburi și opționale
  Programe ducative
  Formarea cadrelor didactice
  Implicarea părinților
 • Curriculum Gimnaziu

  Curricula claselor a V-a- a VIII-a acoperă următoarele cicluri curriculare:
  • ciclul de dezvoltare;
  • ciclul de observare şi orientare.

  Ciclul de dezvoltare (clasele a V-a și a VI-a) are ca obiectiv major formarea capacităţiilor de bază necesare pentru continuarea studiilor.

  Ciclul de dezvoltare vizează:
  • dezvoltarea achiziţiilor lingvistice şi încurajarea folosirii limbii române, a limbii materne şi a limbilor străine pentru exprimarea în situaţii variate de comunicare;
  • dezvoltarea unei gândiri structurate şi a competenţei de a aplica în practică rezolvarea de probleme;
  • familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoaşterii;
  • constituirea unui set de valori consonante cu o societate democratică şi pluralism;
  • încurajarea talentului, a experienţei şi a expresiei în diferite forme de artă;
  • formarea responsabilităţii pentru propria dezvoltare şi sănătate;

  Ciclul de observare şi orientare (clasele a VII-a și a VIII-a) are ca obiectiv major orientarea în vederea optimizării opţiunii şcolare şi profesionale ulterioare.

  El vizează:
  • descoperirea de către elev a propriilor afinităţi, aspiraţii şi valori în scopul construirii unei imagini de sine pozitive;
  • formarea capacităţii de analiză a setului de competenţe dobândite prin învăţare în scopul orientării spre o anumită carieră profesională;
  • dezvoltarea capacităţii de a comunica, inclusiv prin folosirea diferitelor limbaje specializate;
  • dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social.

  Activităţile se desfăşoară conform programei educaţionale naţionale și sunt completate de programul propriu bazat pe principii finlandeze, care vizează descoperirea şi dezvoltarea potenţialului fiecărui copil, integrarea în programe de învăţare, susţinerea creativităţii şi afirmarea personalităţii fiecărui copil, prin:
   Cluburi și opționale
   Programe educative
   Formarea cadrelor didactice
   Ateliere de parenting
#

Ai nevoie de ajutor?

Daca nu ai reușit să găsești pe site informațiile de care aveai nevoie,
te rugăm să iei legătura cu noi.

Contact

De memorat

Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbatrâni, nu se va abate de la ea. - Proverbe 22:6

ADRESA:

CONTACT

Instagram