Proiect

#
     Şcoala Româno-Finlandeză este înfrățită cu Școlile din Masku, Turku (capitala culturală a Europei pentru anul 2011).
Acest parteneriat asigură împărtășirea celor mai bune practici.

      La nivelul curriculei românești vom aduce metode de tip finlandez pentru a îmbunătăți atât rezultatele individuale ale copiilor, cât și cele la nivel de grup.

      Dorim ca ceea ce a pus Finlanda pe primul loc în mediul educațional european să putem să adaptăm la nivelul școlii noastre, pentru a obține performanțe atât la nivel academic, cât și comportamental și moral.

De memorat

Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbatrâni, nu se va abate de la ea. - Proverbe 22:6

ADRESA:

CONTACT

Instagram